Úvod O násSlužby Ceník Kontakt

Účetnictví advokátní kanceláře

» Úvod » Služby » Účetnictví advokátní kanceláře

Máme dlouholeté zkušenosti s vedením účetnictví advokátů i advokátních kanceláří.

 • stanovíme ve spolupráci s objednatelem metodiku účtování v těch případech, kde platné předpisy umožňují volbu
 • stanovíme účtový rozvrh a rozsah potřebných analytických evidencí
 • provádíme účetní zápisy vyplývající z účetních dokladů do deníku podvojného účetnictví a hlavní účetní knihy
 • měsíčně sestavujeme veškeré účetní výkazy (rozvahu, výkaz zisků a ztrát, cash flow)
 • sestavujeme přehledy saldokontních účtů (závazků, pohledávek aj.)
 • sledujeme na analytických saldokontních účtech jednotlivé advokátní úschovy, pohledávky dle jednotlivých klientů a náklady na jednotlivé klienty (kolky, soudní a notářské poplatky, cestovní náhrady atd.), popř. náklady dle jednotlivých spisových značek
 • sestavujeme přehledy majetku včetně odpisových plánů, protokolů o zařazení, aktivaci, vyřazení a likvidaci majetku
 • administrace dokladů (kontrola úplnosti a správnosti dokladů, jejich vhodného řazení a archivace)
 • zpracování podkladu pro zveřejnění závěrky v obchodním rejstříku
 • zhotovujeme vnitřní doklady o použití (interní doklady)
 • vedeme pokladní knihy a knihy závazků a pohledávek
 • sledujeme stav pohledávek z hlediska opravných položek, z hlediska soudního vymáhání a ve vztahu k zákonu o konkursu a vyrovnání
 • zhotovujeme interní směrnice firmy ve smyslu zákona o účetnictví
 • vedeme evidenci potřebnou z hlediska daně z příjmů (měsíčně základ daně, náklady a výnosy)
 • vedeme evidenci potřebnou z hlediska DPH (záznamní povinnost DPH)
 • zhotovujeme přiznání k DPH, DPPO, dani silniční, dani ze závislé činnosti, aj.
 • u v.o.s. zhotovujeme příslušná přiznání k dani z příjmů fyzických osob
 • častníme se kontrol na příslušných úřadech za daňový subjekt

Pokud požadujete bližší informace o našich službách, kontaktujte nás zde na uvedeném kontaktu.


H.B.J. Audit, s.r.o., V Pražské Bráně 71, Beroun, 266 01 | info@hbjaudit.eu
TOPlist