Úvod O násSlužby Ceník Kontakt

AUDIT

» Úvod » Služby » Audit

1. Statutární audit
Provádíme pro společnosti, které mají povinnost auditu. I pro společnosti, které chtějí auditem svých výsledků prezentovat veřejnosti svou důvěryhodnost. Výstupem je standardní auditorská zpráva s výrokem předepsaným zákonem a dopis managementu o nedostatcích způsobujících významné zkreslení účetní závěrky.

2. Průběžný audit
Audit provedený dle požadavku klienta v průběhu roku, popř. i víckrát. Výstupem je zpráva o ověření průběžných výsledků hospodaření.

3. Detailní audit
Jako mimořádná činnost, směřující k ověření detailních položek v účetnictví, zpravidla nad určitou minimální výši. Kupř. všechny fakturované náklady nad 1 mil.Kč. Výstupem je zpráva o zjištění při kontrole účtování specifikovaných položek.

4. Test kontrolního systému
Test dodržování vnitřních kontrol, resp. návrh změn. Výstupem je zpráva o nedostatcích vnitřního kontrolního systému a rizik z toho vyplývajících.

5. Nestatutární audit
Provádíme pro společnosti, které chtějí mít ověřen stav svého účetnictví, ale nevyžadují oficielní ověření účetních výkazů a auditorský výrok. Výstupem je dopis managementu o nedostatcích způsobujících významné zkreslení účetní závěrky.

6. Stanovisko auditora
Provádíme pro klienta, který požaduje ověření určité vybrané partie účetnictví pro speciální potřeby. Např. pro přípravná jednání o prodeji podniku nebo jeho části. Výstupem je písemné stanovisko auditora k dané věci.

Pokud požadujete bližší informace o našich službách, kontaktujte nás zde na uvedeném kontaktu.


H.B.J. Audit, s.r.o., V Pražské Bráně 71, Beroun, 266 01 | info@hbjaudit.eu
TOPlist